26 Μαΐ 2012

Πρόγραμμα διατήρησης αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων

Έως τις 30 Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις στο πρόγραμμα «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη), το ΚΕΠΠΥΕΛ και τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου και Λήμνου. Η επιδότηση που θα λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι κατά περίπτωση, όπως πληροφορούμαστε από το "Εμπρός" είναι η ακόλουθη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: