Μόνο τυχαία δεν έγινε η μείωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων της Λέσβου από τα 430.000 στρέμματα στα 407.000 στρέμματα, κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χειρίζεται το θέμα μόνο του, έχοντας παρακάμψει πλήρως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η έκταση αυτή αρκεί για να καλύψει όλα τα δικαιώματα επιδότησης των κτηνοτρόφων της Λέσβου με βάση τις δηλωμένες ζωικές μονάδες που υπάρχουν στο νησί.

Βέβαια αυτός ο υπολογισμός γίνεται σε μηδενική βάση. Δηλαδή δε λαμβάνει υπόψη ότι ο κύριος όγκος των κτηνοτροφικών εκτάσεων της Λέσβου είναι ιδιόκτητες και μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι δημοτικά βοσκοτόπια.

Αυτό σημαίνει ότι ένας κτηνοτρόφος που έχει μεγάλο αριθμό ζώων, αλλά μικρό αριθμό επιλέξιμων στρεμμάτων, θα εμφανιστεί να δηλώνει βοσκοτόπια άλλου κτηνοτρόφου.


Η πρακτική αυτή που ακολουθεί το υπουργείο έχει ως στόχο να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους επιλέξιμους βοσκοτόπους της χώρας για την κατοχύρωση των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι.
Ωστόσο αυτή η πρακτική μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο κύμα μηνύσεων και αγωγών μεταξύ των κτηνοτρόφων, που δε θα έχει τέλος και θα βάλει σε μια απίστευτη περιπέτεια όσους εμπλέκονται στη διαχείριση των επιδοτήσεων ή είναι ωφελούμενοι από αυτές.

Για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό το υπουργείο διαμόρφωσε ένα νέο τρόπο δήλωσης των βοσκοτόπων.
«Δημιουργική» ασάφεια
 
Συγκεκριμένα στην κατανομή των βοσκοτόπων δε δίνεται σε κάθε κτηνοτρόφο μια συγκεκριμένη έκταση, αλλά ένα ποσοστό επιλέξιμης έκτασης σε κάθε γεωγραφική ενότητα.

Η απουσία ακριβούς γεωγραφικού προσδιορισμού αντιμετωπίζει -φαινομενικά- τον κίνδυνο που προαναφέραμε. Ωστόσο δημιουργεί άλλο πρόβλημα το οποίο θα προκύψει σε πιθανό κοινοτικό έλεγχο.
Καθώς όταν κληθεί ο κτηνοτρόφος να υποδείξει τις επιλέξιμες εκτάσεις δε θα μπορεί να το κάνει, καθώς δεν υπάρχει ευθεία αντιστοιχία των δικαιωμάτων του με συγκεκριμένες εκτάσεις γης.
Παρότι αυτό αποτελεί βασική αρχή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την κατανομή των επιδοτήσεων.
Ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, σε έναν πιθανό έλεγχο, θα έχουν οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας. Καθώς γι’ αυτούς υπάρχουν αυστηρότεροι περιορισμοί.

Κι άλλα προβλήματα

 
Η μέθοδος που περιγράψαμε πιο πάνω θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν στην ηπειρωτική Ελλάδα μπορούν να αντιμετωπιστούν με την δήλωση εκτάσεων από όμορους νομούς.

Όμως στα νησιά δεν μπορεί να γίνει αυτό, όπως προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Γι’ αυτό η μείωση των επιλέξιμων εκτάσεων στη Λέσβο είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη που εντείνει το πρόβλημα της έλλειψης επιλέξιμων βοσκοτόπων.
Επίσης στη Λέσβο υπάρχει μεγάλος αριθμός δικαιούχων κτηνοτρόφων που είχαν μικρό αριθμό ζώων, αλλά λάμβαναν επιδοτήσεις για πολύ μεγάλο αριθμό στρεμμάτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους.

Η λύση που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχει ως συνέπεια αυτή η κατηγορία κτηνοτρόφων να χάσει το μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων που λάμβανε ως τώρα.

Διότι από το 2015 και μετά τα δικαιώματα επιδότησης που θα ενεργοποιήσει θα είναι αντίστοιχα των ζωικών μονάδων που διαθέτει.

Δηλαδή αν ένας κτηνοτρόφος έχει 100 πρόβατα (12,5 ζωικές μονάδες) ενεργοποιεί επιλέξιμες εκτάσεις 123,76 στρεμμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον περασμένο Μάιο. Θα επιδοτηθεί μόνο για αυτή την έκταση.

Αν ο ίδιος διαθέτει 2.000 στρέμματα τότε με τα σημερινά δεδομένα χάνει την επιδότηση για περίπου το 90% των εκτάσεων που διαθέτει.

Αν γίνει τροποποίηση του κανονισμού και επιδοτηθεί με βάση τα ιστορικά δικαιώματά του, θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους.

Δηλαδή με διοικητικό τρόπο θα του επιβληθεί πολύ μεγάλη μείωση των επιδοτήσεων που δικαιούται να λάβει.

Τα ζητήματα αυτά δεν έχουν λυθεί μέχρι τώρα και πιθανότατα πολύ δύσκολα θα λυθούν μέχρι τις εκλογές.

Κι αυτό μπορεί να καθυστερήσει, ακόμη περισσότερο την κατανομή των δικαιωμάτων επιδότησης αλλά και την πληρωμή των κτηνοτρόφων.

www.emprosnet.gr