6 Ιουλ 2013

Υπό σύσταση κοινωφελές ίδρυμα Βλάμη (;) και αποχαρακτηρισμός έκτασης ιδιοκτησίας του ως μη δασικής

Έπεσε στην αντίληψή μας η παρακάτω απόφαση της Δ/νσης Δασών του Ν. Λέσβου σχετικά με το "υπό σύσταση κοινοφελές ίδρυμα Χρήστου Βλάμη" (Διαύγεια: ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡ1Ι-ΤΒ4, 17/04/2013).
 
Από όσο γνωρίζουμε, είχε δοθεί ως κληρονομιά στην τότε κοινότητα Ανεμώτιας και κατόπιν με τις διοικητικές αλλαγές  ("Καποδίστριας" και "Καλλικράτης") είχε περάσει στην αρμοδιότητα του τότε Δήμου Καλλονής και τώρα του Δήμου Λέσβου.
 
Οι κάτοικοι της Ανεμώτιας έχουν ενημερωθεί ; Ή όταν το μάθουν θα τους λένε "τώρα ότι έγινε, έγινε"...
 
Δείτε σχετικά:
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου ανακοινώνει ότι:
Με την αρ. 19605/1466/16-04-2013 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Ν. Λέσβου, που στάλθηκε για να αναρτηθεί στη Δημοτική Ενότητα Καλλονής (Ανεμώτιας), χαρακτηρίσθηκε, μετά από αίτηση του κ. εκτελεστών του υπό σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος Χρήστου Βλάμη έκταση συνολικού εμβαδού Ε=48.084 τ.μ η οποία βρίσκεται στη θέση «Γούπη» Δημοτικής Ενότητας Καλλονής (Τοπ. Κοινότητα Ανεμώτιας) Δήμου Λέσβου ως εξής:
1) Ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ, έκταση εμβαδού Ε1= 19.086,79 τ.μ.κατά την έννοια της παρ. 6α΄ του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2) Ως ΔΑΣΟΣ, έκταση εμβαδού Ε2= 28.997,21 τ.μ. κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Κατά της πράξης αυτής και εντός δύο μηνών από την τελευταία δημοσίευση μπορούν να εκφέρουν αντιρρήσεις η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Α΄/θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Λέσβου.
 
Μυτιλήνη 17-04-2013
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Λέσβου
Φώτιος Κράλης
Δασολόγος, MSc


αναδημοσίευση από το blog της Επιτροπής Δημοτών Ανεμώτιας

Δεν υπάρχουν σχόλια: